Chủ đầu tư: Bùi Thái Dương

Địa chỉ: 428 Trà Bồng khởi nghĩa

Diện tích đất: 350m2

Diện tích xây dựng: 290m2 sàn

Hình ảnh thiết kế

Hình ảnh thực tế thi công

Công t